Skyscraper

A távmunkavégzésre vonatkozó új szabályok 2021 július 3-ától

A Kormány a nemrég megjelent rendeletével 2021. július 3-i hatállyal módosította a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI. 11.) Kormányrendeletet. A rendelet értelmében – átmenetileg – távmunkavégzésről akkor beszélünk, amikor a munkavállaló a tevékenységét munkaidejére vonatkozóan részben vagy teljes egészében az adott székhelytől vagy telephelytől külön eső helyen végzi.

Fontos kiemelni, hogy kibővült továbbá annak a lehetőségköre is, hogy milyen munkákat lehet folytatni a távmunka címszava alatt; a 2012-es munkatörvény által rögzítettekkel szemben jelenleg a munkavégzés nem szorítkozik valamilyen számítástechnikai eszközzel bonyolított munkavégzésre. Ezen utóbbi esetben a felek kötelesek írásban rögzíteni, illetve alkalmassá tenni a munkavégzés pontos helyét; amennyiben a munkáltató egyoldalúan rendeli el a távmunka végzését home office esetén, erre csakis limitált munkanap- számban van lehetősége (évente nevezetesen 44 munkanapra vonatkozóan).

Egyéb távmunkáktól eltérően (ahol is a munkavállaló a saját eszközeit is használhatja, amennyiben azok megfelelnek a követelményeknek) ha számítástechnikai eszközzel dolgozik távból az alkalmazott, elegendő, ha a munkáltató tájékoztatja őt az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeiről, a beosztott pedig saját maga választhatja meg a munkavégzés helyét. Az új szabály alapján a munkavállaló a munkáltató telephelyén a tárgyévben legfeljebb a munkanapok egyharmad részében végezhet munkát – a Kormányrendelet megengedi mindkét félnek, hogy megegyezés alapján ettől eltérjen.

Érdemes megjegyezni, hogy a Munkatörvényben eredetileg lefektetettekkel szembemenően a munkavállaló az otthoni és a munkahelyi munkanapokon is változatlanul az eredeti, „munkahelyi” munkaidő-beosztása szerint köteles dolgozni. A munkáltató jogot formálhat arra vonatkozóan, hogy a munkafolyamat távfelügyeletét valamilyen számítástechnikai eszköz, illetve szoftver segítségével fenntartsa. Ennek hiányában – nem számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetén többek közt – a munkavégzés helyén képes megtenni ezt, és ennek rendszeressége nincsen jogszabályilag rögzítve. Végezetül, amennyiben az otthoni munkavégzés a jelen kritériumoknak megfelel, a minimálbér 10 százalékának megfelelő költségtérítés (rezsiátalány) igényelhető írásos megállapodás szerint; ezen összegnek arányosan csak akkora részét fizetheti ki a munkáltató adómentesen, amekkora arányban a munkavállaló az adott hónapban ténylegesen home office-ban dolgozott.

Vélemény, hozzászólás?