Számlakibocsátás határideje

Ahogy erről már egy ideje olvashattunk különböző helyeken, az áfatörvény 2020. július 1-étől érvényes változtatása alapján az adózóknak a teljesítési időponttól számítva 15 napról 8 napra módosult a számlakibocsátás határideje. Az adóalany a számla kibocsátásáról legkésőbb a teljesítésig, előleg fizetése esetében a fizetendő adó megállapításáig, de legfeljebb az attól számított észszerű időn belül köteles gondoskodni.

Ez a 8 nap persze kizárólag azokra a tranzakciókra vonatkozik, ahol ÁFA kerül felszámításra. Viszont a 8 napos határidő nem vonatkozik minden ilyen számlakibocsátásra. Készpénzes-, illetve készpénzt helyettesítő eszközzel történő ellenérték-fizetés esetén az ésszerű idő a haladéktalan számlakibocsátást jelenti, ahol is a fizetés az ügylet teljesítésekor megtörténik. Másfelől a közösségen belüli adómentes termékértékesítésről szóló, illetőleg nemzetközi szolgáltatás után fordított adózás keretén belüli fizetendő adóval bíró ügyleteknél a számlát legkésőbb a teljesítést követő hónap 15. napjáig kell kibocsátani.

Belföldön teljesített tárgyi adómentes és fordított áfás tételeknél az észszerű időt a szó köznapi értelmében kell érteni, a határidő ezért lejár abban a legkorábbi időpontban, amikor
a számla kibocsátásához szükséges valamennyi információ maradéktalanul a számlakibocsátó rendelkezésére áll. Szintén 8 napon belül kell a számlát kibocsátani, ha a számla áthárított adót
tartalmaz.

Vélemény, hozzászólás?