Megváltozott a kiszállított ételek áfakulcsa augusztus elsejétől

Az érintettek és érdeklődők körében feltehetőleg már közismert tény lett, de érdemes mégis előzményként felidézni, hogy a 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet alapján 2020.11.14-től kedvezményes jelleggel 5 százalékos adómérték került bevezetésre az elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített étel- és italforgalomra vonatkozóan. Ezen adómérték érvényesítésének alapfeltételét képezik, hogy egyfelől olyan kiszállított, vagy elvitelre kért tételekről legyen szó, amelyek helyben történő fogyasztás esetén is az 5 százalékos adómérték alá (vagyis alapesetben TESZOR’15 56.10 alá) tartoznának, másfelől a vendéglátó szervnek a vendéglátó üzletnek alkalmasnak kell lennie a helyben történő fogyasztásra a veszélyhelyzet miatt érvénybe lépő korlátozó intézkedések hatálybalépését megelőzően. Fontos megjegyezni, hogy eme kedvezményes áfakulcs viszont nem alkalmazható a tétel kiszállításának díjára (ezt illetően 27 százalékos áfakulcsot kell alkalmazni).

Erről azonban már csak visszatekintő jelleggel tudunk beszélni, ugyanis 2021.08.01-étől az újabb rendeletmódosítás megjelenésével leszűkült a fentebb részletezett kedvezményes adómérték alkalmazhatósági köre. A rendeletmódosítás kimondja, hogy hatályát veszti az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet a) 1. §-a. Innentől amennyiben az értékesítés Áfa tv. szerinti teljesítési időpontja 2021. augusztus elseje, vagy azt követő időpontra esik, akkor az értékesítés során a 18, illetve 27 százalékos áfakulcs alkalmazandó, az árusított termék összetételi besorolásának megfelelően (megjegyzés: ugyanez a szabály alkalmazandó abban az esetben is, amennyiben a felek időszakos elszámolással élnek). Amennyiben tehát mondjuk az augusztusi ételkiszállítás az igénybe vevő félnek egy azt megelőző hónapban –mondjuk júliusban – került kiszámlázásra és fizetési határideje is július 31-e elé esik, úgy a számla kibocsátásának kelte tekintendő az Áfa tv. szerinti teljesítési időpontnak – vagyis alkalmazható még a kezdeményes adómérték.

Ha viszont a kiállított számla teljesítése augusztus 1-e után esedékes, függetlenül attól, hogy korábbi havi teljesítésről számolnak el benne, akkor a teljesítési időponttal esik egybe az Áfa tv. szerinti teljesítési időpont, vagyis magától értetődően a 27, vagy 18 százalékos adómérték vonatkozik már az adott tételre.

Vélemény, hozzászólás?