Leányvállalatok


Uniós csatlakozásunkkal eltűntek a határok, elhárultak az akadályok a vállalkozás működési, tevékenységi helyének szabad megválasztása elől is. Teljes joggal üzemeltethetünk társaságot Angliától Cipruson át Lettországban vagy Máltán. Speciális keretek kiépítésével megvalósulhat a határokon átnyúló vállalkozás, sajátos cégjogi helyzettel, sajátosadószabályokkal és rendkívül sajátos számviteli követelményekkel.

Az Admiral-Count budapesti könyvelőiroda több európai vállalkozás magyarországi érdekeltségének könyvelését, adótanácsadását végzi. A külföldi vállalkozások, amennyiben Magyarországon gazdasági kockázatvállalás mellett gazdasági tevékenységet szándékoznak folytatni (azaz a gazdasági társulás alapvető definíciójának megfelelően működni), számukra is a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény előírásai az irányadók, és az alábbi formák közül választhatnak:

  • gazdasági társaságot alapítanak (ennek ’alrészeként’ üzletrész, részesedés vásárlásával
    betársulnak egy már működő vállalkozásba)
  • leányvállalatot, fióktelepet, vagy kereskedelmi képviseletet hoznak létre
  • egyénileg vállalkoznak
  • egy mostanában egyre népszerűbb, új módozattal élve határon átnyúló egyesülést hoznak tető alá.

Leányvállalat:Leányvállalatnak minősül - némileg egyszerűsített definícióval - minden olyan vállalkozás, amelynek működésére egy másik vállalkozás ellenőrző befolyást gyakorol. A leányvállalat és a közös leányvállalat egy külföldi vállalkozás által a célország vonatkozó jogszabályaival összhangban létrehozott, önálló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság.