Külföldi (A Közösség tagállamaiban megfizetett) ÁFA-visszaigénylés

Ha egy magyar vállalkozás az Európai Unió országaiban- ahol nem végez adóköteles gazdasági tevékenységet - de áthárítanak rá helyi áfát külföldön beszerzett termék vagy szolgáltatás kapcsán, jogosulttá válik ennek az áthárított, illetőleg megfizetett Áfának a visszatérítésére.

A külföldi Áfa-visszaigénylés iránti kérelmet a vállalkozások a saját letelepedettségük szerinti országban nyújtják be.  A külföldi adóhivatalokhoz a magyar adóhatóságon keresztül juttatjuk el a visszaigénylési kérelmeket a külföldön megfizetett ÁFÁ-ról, melynek összegét elutalják a kérelmező bankszámlájára Az EU tagállamok mellett Svájc, Liechtenstein, és a Norvégia is viszonossági szerződést kötött az EU-val a külföldön megfizetett Áfa visszaigénylésére, ezáltal az ezekben az országokban megfizetett Áfa is visszaigényelhetővé válik. Svájcban, Liechtensteinben, és Norvégiában megfizetett adó visszaigénylését nem lehet a saját letelepedés szerinti országban kérelmezni, hanem közvetlenül a visszaigényléssel érintett állam adóhatóságnak kell benyújtani.

A visszaigénylések kapcsán helyi adóhatóságok gyakorta hiánypótlást kérnek a kérelem benyújtójától, emiatt odafigyelést kell tanúsítani arra, hogy a kitűzött határidőt betartva a szükséges dokumentumok, nyilatkozatok benyújtásra kerüljenek. Fontos tudni, hogy a külföldön megfizetett Áfa visszaigénylése jogvesztő, ha a határidő nem kerül betartásra, vagy éppen nem a kért dokumentumot pótolja a vállalkozás az adóhatóság felé, elutasításra kerülhet az áfa-visszaigénylés.

Az előző adóévre vonatkozó visszaigényléseket a tárgyévet követő szeptember végéig lehet benyújtani (pl. éves bevallás esetén a 2018-as számlák ÁFA-visszatérítési igényét 2019. szeptember 30-ig). Igény esetén lehetőség van negyedéves visszaigénylésre is, bizonyos értékhatár felett. Az ÁFA-visszatérítési igények benyújtásához szükségünk van az eredeti számlákra és meghatalmazásra, mely lehetővé teszi, hogy a visszaigénylést lebonyolítsuk. Az adóhatóságokhoz történő benyújtástól számítva 2-4 hónapon belül várható a jogosan igényelt ÁFA visszatérítése. A külföldi Áfa-visszaigénylést fix adminisztratív költség és sikerdíj ellenében végezzük. A fix díjba beleértendő a jogosultsági vizsgálat, a visszaigényléshez szükséges nyomtatványok elkészítése és beküldése az adóhatósághoz, esetleges elutasítás esetén az adatpótlás és a fellebbezés.