Idegenforgalmi adó

Többen is értesülhettünk idén arról, hogy a Magyar Közlöny 107/2021. évi számában megjelent kormányrendelet értelmében a vírusjárványt megelőző állapotokkal megegyezően a szálláshelyet biztosító létesítmények kötelesek 2021. július 1-étől ismét idegenforgalmi adót beszedni, befizetni és az adóhatóság felé bevallani. Idegenforgalmi adó (IFA) fizetése szükséges ugyanis minden olyan magánszemély részéről, aki nem ottani lakosként az adott önkormányzat illetékességi területén belül legalább egy éjszakát eltölt vendégként.

Ezt természetesen nem a magánszemélynek, hanem a szállást biztosító alanynak kell a helyi önkormányzat felé kifizetnie (és ezt megelőzően megfizettetnie). A fizetendő IFA mértékét mindig a helyi önkormányzat szabja meg rendeleti alapon (és túlnyomórészt durván 300 és 500 forint között mozog). Fontos, hogy az idegenforgalmi adót az adóbevallásban a tárgyhónapot követő hónap 15-éig kell bevallani és megfizetni havonta minden olyan hónapra vonatkozóan, ahol szállásnyújtási szolgáltatásunk igénybe vétele történt. Ne feledjük, hogy IFA megfizetésére akkor is kötelezettek vagyunk, ha azt előzetesen elfelejtettük beszedni! Idegenforgalmi adót az alábbi személyek tekintetében nem kell beszedni:

 • a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
 • a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
 • a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján,
 • hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében,
 • a közszolgálati kötelezettség teljesítése, vagy
 • a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy
 • a ideiglenes iparűzési adó alá tartozó tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység
 • vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély,
 • továbbá aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője,
 • továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója,
 • valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;
 • az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából – eltöltő egyházi személy;
 • a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.

Vélemény, hozzászólás?