A vásárokra, fesztiválokra kitelepült kiskereskedők nyugtaadási kötelezettsége

Ahogy pár hónapja beköszöntött – és évente beköszön – a nyári időszak, számtalan kiskereskedő és vendéglős települ ki alkalmi rendezvényekre (vagy kizárólag ezeken a rendezvényeken végzik tevékenységüket), ahol is a számla- és/vagy nyugtaadás kötelező jelleggel elő van írva. A 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet szól a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról; ugyanezen rendelet 1. számú mellékletében találhatjuk azon TEÁOR-számok listáját, amelyek alá tartozó tevékenységek esetén a pénztárgépes nyugtaadás kötelező, függetlenül attól, hogy az értékesítés, illetve szolgáltatás helye nem saját üzlet vagy szolgáltatóhely. Röviden: az online pénztárgép kötelező használata a tevékenység statisztikai besorolásától függ.

A NAV tájékoztatójában is olvashatjuk, hogy a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti alkalmi (ünnepi) vásáron (az ünnepekhez, rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó alkalomszerű – legfeljebb 20, indokolt esetben 30 napig tartó – vásáron) és a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló, 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § a) pontja szerinti alkalmi rendezvényen (olyan nem rendszeres, hanem bizonyos ünnepi vagy más alkalmakból szervezett rendezvény, amelyen nem a kiskereskedelmi tevékenység a fő cél, de az a rendezvényhez szolgáltatásként kapcsolódik, és ott a rendezvény jellegéhez kapcsolódó termékeket forgalmaznak, ideértve a megrendelő által meghatározott helyen eseti alkalommal végzett étkeztetést, illetve italszolgáltatást) folytatott kiskereskedelmi értékesítés a TEÁOR ’08 47.8 Piaci kiskereskedelem alágazatába tartozik, függetlenül attól, hogy ott milyen elárusító helyen értékesítik a termékeket. Ismét röviden: a fentebb leírt TEÁOR-szám nem szerepel a pénztárgéprendelet mellékletében, vagyis az ilyen helyen folytatott értékesítés esetén nem kötelező a pénztárgépes nyugtaadás, az eladóknak elegendő kézi nyugtát szolgáltatniuk. A vásárokon, fesztiválokon, alkalmi rendezvényeken folytatott vendéglátó tevékenységet illetően a gépi nyugtaadás alól csak az ún. „mozgó vendéglátási” forma mentesül (úgymint például a fagylaltos-, hotdogos-, kürtős kalácsos kocsik), mivel a pénztárgépes rendelet erre vonatkozó mellékletében említett TEÁOR ’08. 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási tevékenység kivételként kezeli a mozgó szolgáltatásnyújtást.

Minden egyéb esetben – például fesztiválra kitelepült, bérelt faházban működtetett vendéglátási szolgáltatásnál – a vendéglátó egység köteles pénztárgépes nyugtaadási kötelezettségét teljesíteni. Az adóhatóság továbbá tájékoztat minket arról, hogy azon adóalanyoknak, akik állandó üzletükben folytatott tevékenységük mellett települnek ki alkalmi rendezvényekre is, a pénztárgép üzemeltetési helyének megváltoztatását csak abban az esetben kell bejelenteniük, ha az üzemeltetési hely tartós megváltoztatására kerül sor. Az alkalmi kitelepülés esetén tehát bejelentési kötelezettség nem merül fel.

Vélemény, hozzászólás?