Könyvelés

Egy vállalkozás ma már nem engedheti meg magának, hogy tessék-lássék elvégezteti könyvelését. Sőt, le is szögezhetjük egyből: az egyre szigorúbb és bonyolultabb adórendszerek keretei között csakis a felkészült, a részletekre odafigyelő, a jogszabályokat jól olvasó szakemberek tudják biztosítani, hogy ügyfeleik vállalkozásának könyvelése, adózása megfelelően történjen és könnyűszerrel átlátható is legyen. És magától értetődően, ha az ügyfél egy profi könyvelőre bízza eme feladatokat, azt fogja látni, hogy lám, máris kellő ideje van így arra, hogy vállalkozása építésével és gyarapodásával zavartalanul tudjon foglalkozni – és ez a legfontosabb.

Mintegy naponta az ember fülébe jut, vagy gyakran saját élmények vezetnek arra a szomorú felismerésre, hogy a gyakran említett „szakmai tapasztalat” kifejezés mára üres frázis lett, mert számtalan szolgáltató iroda a kellő elhivatottság, szak- és nyelvismeret, modellszerű gondolkodás, kapcsolatrendszer és technológiai fejlődés hiányában sajnos nem tud eleget tenni e fogalom kívánalmainak. És ha emiatt fölöslegesen sok időt és pénzt veszítünk, ott mondhatni duplán veszítünk, mert mindezt a hatékony cégvezetés kárára fizetjük ki – előnyös pozíció helyett hátrányból indulunk máris. Mi természetesen nem hiszünk abban, hogy a könyvelésnek a mechanikus, szürke rutinban, mindenféle számadatok darálásában és a tervezés nélküli, lineáris haladási irányban kellene kimerülnie – ebből ugyanis idővel mindig savanyú tanulságokat kénytelen az ember levonni. Nálunk a rutin a megbízható, rendszeres, stabil viszonyt jelenti, ahol csakis az innováció töri meg a szolgáltatás menetét.